top of page
  • Writer's pictureZanda Zilgalve

Starptautiskā Baleta diena


Attēlā: AnnaMarta Zilgalve (Rīga, LV)


Mūsu fonds ar prieku atskatās uz paveikto laikmetīgā baleta popularizēšanā Latvijā. 2022.gadā mums bija iespēja piedalīties izrādes "Balsis klusumā" tapšanā. Mums tā bija lieliska pieredze!


Šodien sveicam jūs Starptautiskajā Baleta Dienā!

#WorldBalletDay

41 views0 comments
bottom of page