top of page

Meistarklase "Fokusā Brodveja" notiks arī šogad

Updated: Jul 27, 2022

Mea Via Foundation arī šogad piedāvā iespēju apmeklēt vienas dienas meistarklasi, kuru vadīs Brodvejas teātra aktieris, vokālais pedagogs Stefans Millers (ASV). Meistarklases ievadā Fonda komanda novadīs bērniem un jauniešiem dizaina domāšanas stundu.


"Esam gandarīti par komandas vēlmi sniegt savas zināšanas jauniešiem, kā arī pateicīgi meistarklases atbalstītājiem, kuru ieguldījums ļauj sasniegt tos bērnus un jauniešus, kuriem citkārt šādas iespējas nebūtu", saka fonda valdes loceklis un līdzdibinātājs Andris Korlašs.


Meistarklases ietvaros bērniem un jauniešiem būs iespēja izmēģināt, kā tas ir - būt uz skatuves! Nāc un pievienojies!


Vietu skaits ierobežots.


Šogad sniedzam iespēju 8 bērniem no audžuģimenēm un 5 bērniem no Ukrainas apmeklēt meistarklasi bez maksas.


Vairāk info: info@meaviafoundation.org

59 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page