top of page

Mea Via Foundation 29.09.2021. atzīmē pirmo dzimšanas dienuEsam kopā nogājuši pirmo sava ceļa gadu. Vēlamies pateikt paldies draugiem, atbalstītājiem un partneriem par iedvesmojošo sadarbību, kā arī projektu dalībniekiem par nerimstošo radošo enerģiju un pozitīvajām emocijām, kas mūs sildīs vēl ilgi!


Turpinājums sekos...

41 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page