top of page
  • Writer's pictureZanda Zilgalve

Philanthropy talks/ Filantropijas sarunas No. 1Picture from Neles Zirnīte's exhibition "Universe of Hope" (USA), photo Ieva Katana (EN)

Attēls no Neles Zirnītes izstādes "Universe of Hope" (ASV), foto Ieva Katana (LV)


EN Why Philanthropy?


Zanda Zilgalve, chairman of the board of the Mea Via Foundation, and Mikus Opelts, executive director of Griraffe360, share their impressions of the cooperation at the art exhibition in West Palm Beach, USA, in the largest newspaper in Latvia "Diena":


Mikus Opelts:


“GIRAFFE360 works in real estate most of the time and this project is a great opportunity to get out of bricks and mortar and work on something beautiful. I am very honored to be a part of this project and make a digital footprint in the art world.”


Zanda Zilgalve:


"This exhibition is proof that corporate philanthropy creates positive change and has no geographical boundaries. The team has a shared vision of creating a lasting impact by digitizing the exhibition and providing long-term quality artistic enjoyment for both art connoisseurs and interested parties."


To be continued!


---


LV Kāpēc filantropija?


Laikrakstā Diena nodibinājuma Mea Via Foundation valdes priekšsēdētāja Zanda Zilgalve un Griraffe360 izpilddirektors Mikus Opelts dalās savos iespaidos par sadarbību mākslas izstādē West Palm Beach, ASV:


Mikus Opelts:


“GIRAFFE360 lielāko daļu laika strādā ar nekustamajiem īpašumiem, un šis projekts ir lieliska iespēja izkāpt no ķieģeļiem un javas, lai strādātu ar kaut ko skaistu. Es esmu ļoti pagodināts būt daļa no šī projekta un radīt digitālo nospiedumu mākslas pasaulē.”


Zanda Zilgalve:


"Šī izstāde ir pierādījums, ka korporatīvā filantropija rada pozitīvas pārmaiņas, un tai nav ģeogrāfisku robežu. Komandai ir kopīga vīzija, kā radīt paliekošu ietekmi, digitalizējot izstādi un ilgtermiņā nodrošinot kvalitatīvu māksliniecisku baudījumu gan mākslas pazinējiem, gan interesentiem.”


Turpinājums sekos!


8 views0 comments

Comments


bottom of page